HISTORISCH WEESP

Door haar gunstige en strategische ligging – op de grens van Utrecht en Holland- ontwikkelde Weesp zich al vroeg in haar geschiedenis tot vestingstad. Nu hebben de schansen en forten hun functie verloren. Maar grachten en stegen zijn gebleven en vele oude woningen en publieke gebouwen hebben hun functie behouden.

Weesp telt 227 inschrijvingen in het Rijksmonumentenregister. Daarom leven, wandelen en winkelen wij in een stad waarin haar verleden zichtbaar is gebleven. Wij koesteren onze monumenten, straatjes, steegjes en onverwachte doorkijkjes. En de Vecht blijft onverstoorbaar onze stad verwennen.

MONUMENTEN

Nieuwstraat 41 
Het stadhuis uit 1776 is een van de mooiste monumenten van de stad. Al eeuwen huist hier het bestuur van de stad Weesp en tot de 19e eeuw was het ook het gerechtsgebouw. De kerkers, waar gevangenen hun lot afwachtten, zijn geopend voor publiek.

Herengracht 23
Theater City of Wesopa staat op de plek waar vroeger een jeneverpakhuis stond en is in 1948 gebouwd naar een ontwerp van het Weesper architectenbureau Raadsheer en Baart.

Open 
De City of Wesopa is geopend tijdens (theater)voorstellingen. 

Nieuwstraat 3-5
De synagoge uit 1842 was tot in de IIe Wereldoorlog het gebedshuis voor de Joodse gemeenschap uit Weesp e.o. Het is de opvolger van een in 1774 in gebruik genomen synagoge aan de Hoogstraat die te bouwvallig werd. 

Open
Bezoek op afspraak.

Uitermeer 5
Fort Uitermeer heeft het torenfort uit 1845 als meest markante onderdeel. Het fort is vanaf 1816 onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vanaf 1913 wordt het fort bij de Stelling van Amsterdam gevoegd. 

Open
Elke dag tot 21.00 uur

Ossenmarkt 44
De vesting Weesp behoorde vanaf 1854 tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1892 werd het bij de Stelling van Amsterdam gevoegd. Deze stelling bestaat uit 46 forten en batterijen, sluizen en dammen en is tegenwoordig Unesco Werelderfgoed. 

Utrechtseweg 17
Al heel vroeg leerden Weespers zwemmen in de Vecht. In 1937 werd er aan de Utrechtseweg een geheel nieuw gemeentelijke zwembadcomplex gebouwd waarbij de Vecht als bad diende. 

Open
Het gebouw is in gebruik als clubhuis van de Roeivereniging Weesp.

KERKEN

Herengracht 16
In 2017 werd tijdens een felle brand de torenspits verwoest. Gelukkig bleef de rest van de kerk gespaard. De kerk is na een grondige renovatie in 2020 weer geopend. Momenteel is er een Brouwerij en een yoga school gevestigd.

Oudegracht 69
De Van Houtenkerk heeft een zeer rijk en nog geheel authentiek interieur. De kerk is in 1906 neergezet in opdracht van de gezusters Van Houten, telgen uit het beroemde chocoladegeslacht. Het gebedshuis werd in de volksmond ‘het Chocoladekerkje’ genoemd.

Nieuwstraat 3-5
De synagoge uit 1842 was tot in de IIe Wereldoorlog het gebedshuis voor de Joodse gemeenschap uit Weesp e.o. Het is de opvolger van een in 1774 in gebruik genomen synagoge aan de Hoogstraat die te bouwvallig werd. 

MOLENS

Utrechtseweg 11a
Na een lange historie kocht de gemeente in 1974 de totaal vervallen De Vriendschap om deze te restaureren. Na de restauratie werd hij in 1977 weer als volwaardige korenmolen in gebruik genomen. Op deze unieke korenmolen wordt nog steeds graan gemalen tussen molenstenen.

Open 
Molen en molenwinkel: elke zat.10.00–16.00 uur | Rondleiding op afspraak 

Molen d’Eendragt werd oorspronkelijk gebouwd als moutmolen voor de Weesper brandewijnbranders. Hij stond in de volksmond bekend als molen ‘Het Krakeel’. Na jaren van stilstand en in 1985 opnieuw een ingrijpende restauratie, draait d’Eendragt nu weer geregeld.

Korte Stammerdijk 17
In 1943 werd deze molen door de familie van Houten verkocht en werd de molen met schuren ingericht tot woning. Momenteel is de molen  geheel gerestaureerd en kan in volle glorie draaien. De molen is bewoond en alleen geopend voor het publiek bij bijzondere gelegenheden.

ANDERE ONDERWERPEN

Terrassen in Weesp

Er op uit in Weesp

Het sloepen netwerk